Cộng đồng công nghệ, thủ thuật máy tính, phần mềm

Tự học lập trình Tự học lập trình: Chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm học các ngôn nhữ lập trình như: PHP, C#, ASP.NET, JAVA, PYTHON, JS, NODEJS, ANGULAR JS, REACT JS, FLUTTER, GOLANG,...vvv

Học PHP & MYSQL

Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

Học ASP.NET & C# & MSSQL

Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

Học lập trình iOS & Android

Học lập trình hệ điều hành iOS & Android: Objective-C, Swift, React Native, Flutter, Java, Kotlin
Threads
2
Messages
2
Threads
2
Messages
2

Thủ thuật máy tính - phần mềm Tổng hợp kinh nghiệm & thủ thuật sử dụng máy tính, phần mềm trên máy tính...vvv

Thủ thuật máy tính

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Tải phần mềm

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Tìm việc nhanh Tìm việc nhanh dành cho Sinh viên, Sinh viên sắp ra trường...vvv

Fulltime

Việc làm Fulltime dành cho Sinh viên
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Part-time

Việc làm Part-time dành cho Sinh viên
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Sinh viên mua sắm tiết kiệm

Mã giảm giá

Threads
29
Messages
62
Threads
29
Messages
62

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
66
Messages
99
Members
3
Latest member
tincongnghe
Top